+

معاملات و قراردادهای انجام شده

+

راهکار موجود در سامانه‌های ما

+

قانون هوشمند سازی شده در سامانه‌های ما

+

کاربر در کل کشور

+

زیر سیستم‌

چرا مجموعه سامانه‌های مدیریت معاملات و قراردادهای پیشگام بینش

آنچه به سازمان‌ها و کسب وکارها ارائه می‌دهیم

مشاوره هوشمند دربرگزاری معاملات و مدیریت قراردادها دریافت کنید

دسـتـرسـی سریـع به مشاور حـقـوقـی و قانونی هوشمند الکترونیکی داشته باشید
اطمینان حاصل کنید که قوانین را صحیح اجرا کرده اید
راحت تر به قوانین و مقررات جدید تسلط پیدا کنید
راهکارهای عملیاتی حـقـوقی و مـهندسی بـرای رسیدن به بـهتــریـن شرایـط خرید خـدمات و کالاها و اجـرای پـروژه‌ها را به خدمت بگیرید
روش صـحیـح و بـهیــنـه واگـذاری‌ها را سریع تر انتخاب کنید

راهـکارهای حـقـوقی مـعـاملاتی و قـرارداد سریع به خدمت بگیرید

راحت‌تـر و با خـیـالی آسـوده پـاسخگوی نـاظران معاملات و قراردادها باشید
اطلاع داشـته بـاشید که کـدام قـوانـیـن و مقررات در حال تغییرند
در مـرکز آمـوزش، آمـوزش‌های تخصصی قوانین و روش‌های معاملاتی ببینید

اسـناد انـواع معاملات را هوشمند و اتوماتیک بسازید

بـگذارید سـامانه کارتان را در تهیـه اسناد معاملات (مـستندات حـقـوقی تـشریفات واگـذاری) مـانـنـد یـک مـشاور و دستـار هـوشمند راحت‌تر و سریعتر کند
بگذاریم سـامانه‌ با تـوجه به نوع کاری که می‌خواهیم انـجام دهـیم مـتن قـرارداد و پـیوسـت‌های مربـوط بـه آن را مناسب را آماده کند و به ما پیشنهاد دهد
بـگذارید هـر شخصی در سـازمان وظایف خودش را در تهـیـه اسـنـاد مـعامـلاتی و قـراردادی انـجـام دهد

فـرآیـنـدهـای انـواع مـعـامـلات و قراردادهای سازمانتان را بهبود دهید

مــدت زمـان انــجــام تــشــریــفـات واگـذاری‌هایتان را مـانـنـد مـنـاقـصات و مـزایــدات و ... را کوتاه تر کنید
نـقش‌ها و مسئولیت‌ها را با خیالی راحت به افراد سازمانتان اختصاص دهید
راحـت‌تـر فـرآیـنـدهای درخـواسـت‌ها و واگذاری معاملات سازمان را پایش کنید
اگـر فـرآیندهای سـازمانتان بر اثر قـوانین تعییر کرد، مطمئن بـاشیـم که در سـازمان مـا به سرعت پیاده سازی می شود

قوانین تحت پوشش سامانه‌های ما

قوانین از تفنگ خطرناک‌ترند

آیین‌نامه مالی معاملات شهرداری‌های کلان شهرها و مراکز استان‌ها

قانون برنامه و بودجه

آیین نامه معاملات آب و فاضلاب شهری کشور

آیین‌نامه مالی و معاملات سایر شهرداری‌های کشور

در کنارتان هستیم

محتواها و پادکست‌ها

یـکی از رسالت‌های ما در پـیشگام بـینش این است که دانش و تجربه‌ای که در سال‌های فـعالیتمان بدست آوردیم را با مخاطبان به اشتراک بگذاریم مقاله‌های آموزشی، وبینار‌های تـخصصی، تفسیری قـوانین، بـررسی راهـکارهای حـقوقی و فـنـی مـهندسی مـعاملات و قـراردادها و ویـژه بـرنامه‌های تخصصی بخشی از محتواهای کاربردی هستند که با هدف ارائه راهـکارهای عملیاتی حقـوقی و فـنـی و مهـندسی برای حل مـشکلات و آسـانسازی بـکارگیری قـوانین در اخـتـیـارتان قـرار داده‌ایـم از ایـن پـس با مجـموعه پـادکست‌های پـیشگام بـینش با نام رادیو قانون همراهتان هستیم.

آخرین مطالب را دنبال کنید

اخبار و رویدادها

error: پیشگام بینش از شما رعایت قانون کپی رایت را خواستار است!