بخشنامه های تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره

آیین‌نامه مالی و معاملات سایر شهرداری‌های کشور

آیین نامه معاملات شهرداری کلان شهرها و مراکز استانها

خرید خدمات از اشخاص حقیقی

آیین نامه معاملات شهرداری تهران

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

راهنمایی نحوه تهیه شرح تفضیلی خدمات و مبانی حق الزحمه

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

بخش نامه ها و دستور العمل های معاملاتی  و قراردادی شهرداری های کشور

درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند
error: پیشگام بینش از شما رعایت قانون کپی رایت را خواستار است!