نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

بخشنامه‌های تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره

آیین نامه معاملات شهرداری تهران

آیین نامه معاملات شهرداری کلان شهرها و مراکز استانها

آیین نامه معاملات شهرداری کلان شهرها و مراکز استانها

بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های معاملاتی و قراردادی شهرداری‌های کشور

بخشنامه‌های تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

خرید خدمات از اشخاص حقیقی

 راهنمای نحوه تهیه شرح تفضیلی خدمات و مبانی حق الزحمه

درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند
error: پیشگام بینش از شما رعایت قانون کپی رایت را خواستار است!