ما با مجموعه سیستم‌های حوزه معاملات و قراردادها که بصورت هوشمند تمامی معاملات

در سال‌های اخیـر خصوصی‌سازی و تغییر مدل‌های کسب‌وکار، رقابت فشرده‌تر و افزایش حجم صادرات در شرکت‌های صنعت نفت موجب ایجاد تنوع و حجم بالا موجب این شده که هر کدام از شرکت‌های پتروشیمی آیین‌نامه معاملات خود را تدوین کنند و براساس آن واگذاری کارهای خود را انجام دهند و قراردادهایشان را مدیریت کنند.

سـامـانـه‌هایی جهت مدیریـت معاملات و قـراردادها لازم است که بتـوانند این آیـین‌نامه‌ها را سریع و دقیق در آنها پیاده‌سازی کرد و فرآیندها، مستندات، روال‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باید بصورت هوشمند توسط آن سامانه کنترل و ایجاد شوند.

آیین نامه‌هایی که در صنعت پتروشیمی در سامانه‌های ما پیاده سازی شده‌اند

آیین نامه معاملات هلدینگ خلیج فارس
آیین‌نامه معاملات پتروشیمی آبادان
آیین‌نامه معاملات پتروشیمی نوری

مهم‌ترین مزیت‌های راهکارهای سمیم در حوزه صنعت پتروشیمی​

درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند
error: پیشگام بینش از شما رعایت قانون کپی رایت را خواستار است!