در سال‌های اخیر خصوصی‌سازی و تغییر مدل‌های کسب‌وکار، رقابت فشرده‌تر و افزایش حجم صادرات در شرکت‌های صنعت نفت موجب ایجاد تنوع و حجم بالا موجب این شده که هر کدام از شرکت‌های پتروشیمی آیین‌نامه معاملات خود را تدوین کنند و براساس آن واگذاری کارهای خود را انجام دهند و قراردادهایشان را مدیریت کنند.

سامانه‌هایی جهت مدیریت معاملات و قراردادها لازم است که بتوانند این آیین‌نامه‌ها را سریع و دقیق در آنها پیاده‌سازی کرد و فرآیندها، مستندات، روال‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باید بصورت هوشمند توسط آن سامانه کنترل و ایجاد شوند.

ما با مجموعه سیستم‌های حوزه معاملات و قراردادها که بصورت هوشمند تمامی معاملات 

آیین نامه‌هایی که در صنعت پتروشیمی در سامانه‌های ما پیاده سازی شده‌اند.

آیین نامه معاملات هلدینگ خلیج فارس
آیین‌نامه معاملات پتروشیمی آبادان
آیین‌نامه معاملات پتروشیمی نوری
مهم‌ترین مزیت‌های راهکارهای سمیم در حوزه صنعت پتروشیمی

درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند
error: پیشگام بینش از شما رعایت قانون کپی رایت را خواستار است!