تــنها کافی است نوع پـروژه‌ای را که قصد واگـذاری آن را دارید انتخاب کنید بقیه کارها را ســمــیــم انجام می‌دهد

بـهترین روش و صـحـیح‌ترین  روش واگذاری به شـما مـعرفی می شود

قـوانینی که در اجـرای فـرآیـند واگـذاری بـا آن‌هـا مــواجــه  مـی‌شویـد بـه شـما مـعـرفـی  خـواهد شـد و کنترل قـوانـین مـرتبط با روژه بصورت هوشمند انجام می شود

بـهـترین روش و صحیـح‌تـرین روش‌واگذاری برای شما تعیین  و بارگذاری  می شود

اسـنـاد و معـیـارهای ارزیـابـی کیفی و فنی مرتبط با پروژه

اسناد مناقصه بصورت هوشمند و اتـوماتیک برای شما ساختـه خـواهد شد. اسـنادی مـانـنـد شرایـط عـمـومـی  شـرکـت در مناقصه، متن قـرارداد مـرتـبـط با پـروژه شما و سایر اسناد

سامانه مدیریت یکپارچه معاملات (سمیم)

مجموعه راهکارهای حقوقی، مالی و مهندسی معاملات و قراردادها

نرم افزار انتخاب و ارجاع کار به پیمانکاران عمرانی

براساس نظام فنی و اجرایی کشور و تمامی قوانین و مقررات مرتبط با طرح‌ها و پروژه‌ها این حوزه سامانه سـمیم تمامی قوانین را بروز کنترل کرده و اسناد را برای شما ساخته و همچون یک مشاور فنی و حقوقی و مالی در کنار شما است.

تعداد مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالی و قراردادی و فنی در نظام فنی و اجرایی کشور بیش از 1500 عدد است.

نرم‌افزار انتخاب تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان

خرید و تامین کالاهای آماده، درحال ساخت، سفارشی و سایر انواع آمده در قوانین، دنیایی متقاوت در قوانین دارند. به عبارتی بهتر برای هرکدام از انواع گفته شده یک فرآیند، یک نوع اسناد، یک نوع قرارداد و انواع قوانین مختلفی در نظر گرفته شده است. سمیم برای شما همه آنها را کنترل می‌کند و به شما مشاوره می‌دهد.

نرم‌افزار انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور

آیین‌نامه بند هـ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات یا همان آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره یکی از شفاف‌ترین و پیچیده‌ترین آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون برگزاری مناقصات است که فرآیندهای آن در سه بخش عمده، متوسط و جز با هم تفاوت بسیار دارند. سمیم در این بخش نه تنها به شما مشاوره می‌دهد بلکه روش‌واگذاری، برای شما تعیین می‌کند و اسناد RFQ و RFP و سایر اسناد را برای شما می‌سازد. 

عـــدم‌الـزام بـه بـرگـزاری مـنـاقـصـت (ماده 29 از بند“ الف” تا “ح”)

عدم‌الزام به برگزاری مناقصات برای هر یک از بندهای آن از الف تا ح فرآیندها، قوانین و بخشنامه‌های مختلفی وجود دارد. تعیین فرآیندها، ساخت اسناد، نحوه دریافت پیشنهادات و شرایط هر کدام از آنها بسیار مهم و پیچیده‌ است و در اینجا نیز سمیم به شما مشاوره داده، اسناد را می‌سازد و فرآیندها را تعیین می‌کند.

ترک تشریفات

ترک تشریفات یکی مواردی است که بیشتر مدیران و سازمان‌ها از آن دوری می‌کنند. سمیم با مشخص کردن نوع پروژه و کار مد نظر سازمان شما، قوانینی که مرتبط با موضوع واگذاری شماست و باید در مورد ترک تشریفات رعایت شود را  اطلاع‌رسانی کرده و فرآیندها را تعیین می‌کند و اسناد آن را برای شما می‌سازد. لازم است بدانیم که با تغییر اطلاعات پروژه و اتفاقاتی که در فرآیند واگذاری شما می‌افتد سمیم راهکارهای لازمه را به شما می‌دهد و قوانین را کنترل می‌کند و اسناد را تغییر می‌دهد.

نرم افزار انتخاب و ارجاع کار به پیمانکاران خدماتی (غیر عمرانی)

تاکنون به تعداد قراردادهای حجمی سازمانتان توجه کرده‌اید؟ آنالیزها باید چگونه تکمیل شوند؟ قراردادها چطور باید تنظیم شوند؟ چه ملاحظاتی را باید در نظر گرفت؟ اسناد مناقصه چطور تهیه شوند؟ تعیین برنده چگونه انجام گیرد؟ سمیم و تیم ما بهترین روش و مناسب ترین اسناد را در اختیارتان قرار می‌دهد و مشاوره‌های لازم را به شما خواهد داد.

دموی سامانه سـمیم را مشاهده کنید

ارزیابی کیفی و فنی

بکارگیری همه موارد آیین‌نامه بند “ج” ماده 12 یا همان ارزیابی کیفی پیمانکاران و تامین کنندگان کالا از یک سو برای شما مهم است و از سویی دیگر باید تغییرات اعلامی از طرف هیات وزیران را بدانید. همچنین تعیین معیارهای ارزیابی کیفی، تعیین روش امتیازدهی و ساخت جداول مرتبط با معیارها از اهمیت ویژه‌ای برای شما برخوردار است. سمیم قوانین و مقررات را برای شما کنترل کرده و معیارها و اسناد را برای شما تعیین می‌سازد.

مزایدات اموال منقول و غیر منقول

همانطور که همه شما متخصصان عزیز می‌دانید فرآیندها و قوانین مزایدات مربوط به اموال و خدمات با یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند. این تفاوت‌ها از برآورد مبالغ مزایده تا قوانین مربوط به هر کدام وجود دارد. سمیم با تفکیک مزایدات اموال منقول و غیر منقول و خدمات و کالاها و سایر دسته‌بندی‌های مرتبط با مزایدات، قوانین را بروز برای شما بررسی می‌کند و فرآیندهای اجرای مزایدات را تعیین کرده و اسناد آن را برای شما می‌سازد.

پایگاه دانش قوانین و مقررات

دسترسی به قوانین برای همه ما در حوزه تخصصی معاملات و قراردادها بسیار پر اهمیت است.

ولی تـسـلط به ارتباط قـوانین با یکدیگر و مشخص شدن تـاثیر هر کدام از آنها بر روی یـکدیگر از دغدغه‌هایی است که با ماژول پایگاه دانش قوانین برای شما رفع خواهد شد.

انحصار

خریدهای انحصاری، کالاها و خدمات هم هرکدام قوانین و مقررات ویژه خودشان را دارند و باید با احتیاط و در نظر گرفتن ملاحظاتی خاص انجام شوند. سمیم برای انحصار در کالا و خدمت و انحصار در مناقصه‌گر فرآیندها، اسناد و کنترل‌های قانونی و راهکارهای تخصصی خاص هر موضوع را به شما مشاوره و ارائه می‌دهد.

خرید استعلامی - معاملات متوسط

خریدهای معاملات متوسط با تفکیک خرید خدمات، خرید کالا و خرید خدمات مشاوره با در نظر گرفتن نوع قانون حاکم بر این سطح از معاملات،  چه براساس قانون برگزاری مناقصات باشد و یا براساس قوانین درون سازمانی، سمیم فرآیندهای معاملات متوسطی که بصورت فاکتوری است و یا به طریق عقد قرارداد انجام می‌گیرند را تفکیک کرده و اسناد مربوط به هرکدام را بصورت ویژه‌سازی شده در اختیارتان قرار خواهد داد.

سمیم حساسیت ویژه‌ای در مورد خرید خدمات مشاوره در معاملات متوسط دارد.

سامانه مدیریت جلسات

اتخاذ تصمیم، تنظیم و امضاء صورتجلسات مهمترین بخش از فرآیندهای هر معامله و قرارداد است و بار حقوقی و قانونی بسیاری برای کسانی که آن را امضاء می‌کنند دارد. سامانه سمیم پس از کنترل قوانین و مقررات و نظارت تطبیقی تصمیمات با قوانین براساس مهلت‌ها و زمانهای تعیین شده قانونی و توافقی سازمان، تمامی جلسات را مدیریت می‌کند. بگونه‌ایی که تعیین می‌کند با توجه به شرایط و وضعیت مناقصه شما باید چه جلسه‌ایی را تشکیل دهید، زمان جلسات را از طریق پیامک و اطلاع‌رسانی در اتوماسیون و بخش پیام‌های سمیم به اطلاع همه اعضای اصلی و فرعی جلسه می‌رساند. صورتجلسات را آماده کرده و منتظر نظرات اعضای جلسه برای اعمال تغییرات و در نهایت امضاء داغ و یا الکترونیکی می‌ماند و در نهایت صورتجلسه را برای همه ذینفعان ارسال می‌کند‌.

هر روز قوانین و آخرین مـقررات را در سمیم برایتان بروزرسانی می‌کنیم و همه آموزش‌های مرتبط با آن را در اختیارتان قرارد می‌دهیم.

هشدارها یادآوری وقایع و رویدادها

در این بخش سمیم هشدارهای قانونی ، زمانبندی‌ها و سررسید جلسات ، مکاتبات و مهلت‌های تعیین شده برای هر یک از نیروهای سازمان را برای شما کنترل می‌کند. کنترل سررسید مهلت‌های تعیین شده قانونی و توافقی سازمان شما را با مناقصه‌گران کنترل و مدیریت می‌کند و اسناد و مکاتبات لازمه هر اتفاق را برای شما می‌سازد.

سامانه تهیه و تدوین اسناد معاملات

این بخش از سامانه وظیفه نگهداری و ساخت الگوهای اسناد و انواع معاملات را برعهده دارد. ممکن است اشتباه کنیم که این بخش فقط آرشیو الکترونیکی اسناد است ولی نه، این بخش از سامانه، داده‌ها و اسناد را دسته‌بندی کرده و اگر سازمان مانند پروژه‌ها و معاملات قبلی کاری جدید را شروع کرد، داده‌های قبلی را با قوانین و مقررات بررسی نموده و داده‌های بهینه شده را به شما پیشنهاد دهد.

تعریف و مدیریت فرآیندهای گردش انواع معاملات

از زمان درخواست کالا و یا خدمات از واحدهای متقاضی تا صدور مصوبه برگزاری تشریفات واگذاری (در سطح معاملات عمده، متوسط و یا جزء) در هر سازمانی فرآیندهای مشخص و مختص خودش را تعیین کرده و در هر نوع از این معاملات مدیران و کارشناسانی در هر مرحله نظراتی را اعمال می‌کنند و مراحل را تایید و یا رد می‌کنند. تیم حقوقی و فنی و مهندسی ما پس از عارضه‌یابی فرآیندها را برای شما بهینه کرده و با آموزش نمایندگان شما توسط تیم خودتان برای سازمان شما ویژه‌سازی و بومی‌سازی می‌کنند.

​نرم‌افزار پایش معاملات

یکی از دغدغه‌های سازمان شما طولانی شدن زمان‌های واگذاری پروژه‌هاست. ازآنجایی که سمیم زمانبندی صحیح و قانونی را در ابتدای درخواست برآورد نموده و مشخص می‌کند، از تاخیرهای بی جهت در اجرای فرآیند واگذاری جلوگیری کرده و گلوگاه‌های اجرا و تاخیرات اتفاق افتاده را با ابزار داشبورد مدیریتی و یا حتی با ارسال پیامک به مدیران و ذینفعان اطلاع رسانی می کند.

بخش‌ها و سامانه‌های تکمیلی مرتبط

سامانه مدیریت قراردادها
بودجه و کنترل‌های مالی
سامانه مدیریت تامین کنندگانAVL
سامانه مدیریت درخواست‌ها

سئوالات متداول

تمامی قوانین توسط تیم محتوای ما پایش و بررسی شده و به تیم پیاده‌سازی سپرده می‌شوند. پس از پیاده‌سازی و تست بر روی سرورهای سازمان شما بروزرسانی می‌شوند.

به محض بروزرسانی قانون و مقرراتی جدید سامانه از طریق پیامک و پیام‌های سامانه سمیم به شما اطلاع‌رسانی می‌شود.

تمامی قوانین توسط تیم محتوای ما پایش و بررسی شده و به تیم پیاده‌سازی سپرده می‌شوند. پس از پیاده‌سازی و تست بر روی سرورهای سازمان شما بروزرسانی می‌شوند.

به محض بروزرسانی قانون و مقرراتی جدید سامانه از طریق پیامک و پیام‌های سامانه سمیم به شما اطلاع‌رسانی می‌شود.

یکی از وظایف تیم پشتیبانی ، تیم حقوقی ، دفتر مدیریت پروژه‌ها و مرکز پاسخگویی پیشگام بینش بروز نگه داشتن دانش تمامی کاربران سامانه‌های ما در سازمان شماست، که از طریق برگزاری کلاس‌های آموزشی قوانین و کاربری سامانه‌ها صورت می‌گیرد.

به غیر از مراحل و فرآیندهای قانونی، تیم استقرار ما فرآیندهای شما را استخراج و بررسی می‌کند و وضع مطلوب و بهینه را طراحی کرده و فرآیندها و فرم‌ها را براساس موارد سازمان شما پیاده‌سازی می‌کند.

علاوه بر اسناد استاندارد حقوقی و معاملاتی سامانه سمیم، این امکان وجود دارد که سازمان‌ شما (توسط کاربر ارشد) تمامی اسناد حقوقی، مالی و معاملاتی مخصوص خودش را به عنوان اسناد پیش فرض تعریف کند و بروزرسانی نماید.

تیم استقرار و راهبری ما وظیفه پیاده‌سازی این اسناد را در کنار تیمتان به عهده دارد.

درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند
error: پیشگام بینش از شما رعایت قانون کپی رایت را خواستار است!