برخی از قوانینی که در حوزه مشارکت عمومی و خصوصی در سامانه‌های ما پیاده سازی شده

آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی

چارچوب موافقت‌نامه مشارکت عمومی - خصوصی

دستور العمل ارزیابی توان سرمایه گذاری

پیش نویس قانون مشارکت عمومی و خصوصی

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 چارچوب قرارداد مشارکت عمومی خصوصی در حوزه فناوری
اطلاعات و ارتباطات

درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند.
error: پیشگام بینش از شما رعایت قانون کپی رایت را خواستار است!