کارگـروه تخصصی معاملات حوزه فنآوری اطلاعات و ارتباطات

ایـن کارگروه تمامی قـوانین و مـقـررات معاملاتـی و قراردادی در حوزه فنآوری اطلاعات را بررسی، تفسیر و تـنقیح کرده و بـراساس قـانـون بهبود مستمر محیط کسب و کار به دستگاه‌های مققره گذار و دستگاه‌های اجرایی خدمات ارائه می‌کند.

از آنجایی که کشور ما در حوزه قوانین و مقررات حوزه فـاوا کشور جـوانی است و در عصر فنـاوری اطلاعات این صنعت و حوزه از پیشتازان تغییر و تحول اقتصاد است، کـمـک به ایـجاد بـستـر حـقـوقـی قوی تر از رسالت‌های اصلی این کارگروه است.

کارگروه تخصصی معاملات نفت و گاز در دو بخش قوانین و رویه‌های جدید و قدیم

کارگروه تخصصی حوزه معاملات نفت و گاز قوانین و بـخشـنامه‌های این حوزه را بـررسی و تـنقیح کرده و سعی بر استـاندارد‌سازی رویه‌ها و اسنـاد معاملاتی و قراردادی در صنعت نفت و گاز دارد.

کارگروه تخصصی معاملات حوزه پتروشیمی

صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که برخی از قـوانین و رویـه‌هایش از شـرکت نفت به این صنعت انـتـقـال پـیـدا کـرده است. خصـوصی شـدن اکـثـر پـتروشیمی‌ها ، لـزوم داشتن آیین‌نامه‌های تخصصی مـالی و معاملاتی را بـرای آنها پـررنگتر نـمود و حتی تـغییرات بازار و اقتصاد آنها را بر آن داشته تا بسیاری از موانع را در آیین نامه‌های معاملاتی بر دارند.

ایـن کـارگـروه هـدف بـررسی و تـدویـن مـقـررات و بخشنامه‌ها و بررسی همپوشانی قوانین بالادستی این صنعت با قوانین داخلی آنها را دارد.

 

عضویت در کارگروه‌های تخصصی

شـما می‌توانید در کارگروه‌های تخصصی مورد نظرتان عضو شوید. با تکمیل فرم‌های مربوطه کارشناسان واحد شبکه دانش پس از بررسی هیات علمی با شما تماس گرفته و از شما دعوت به عمل خواهند آورد.

بـا عـضویت در کـارگـروه‌ها ضـمن تـبادل اطلاعات روز و دانـش قوانین و مقررات و شبکه سازی خودتان در تدوین قوانین و مقررات بصورت مستقیم و غیر مستقیم سهیم می‌شوید.

درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند
error: پیشگام بینش از شما رعایت قانون کپی رایت را خواستار است!