کارگروه تخصصی معاملات حوزه فنآوری اطلاعات و ارتباطات

این کارگروه تمامی قوانین و مقررات معاملاتی و قراردادی در حوزه فنآوری اطلاعات را بررسی، تفسیر و تنقیح کرده و براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به دستگاه‌های مققره گذار و دستگاه‌های اجرایی خدمات ارائه می‌کند.

از آنجایی که کشور ما در حوزه قوانین و مقررات حوزه فاوا کشور جوانی است و در عصر فناوری اطلاعات این صنعت و حوزه از پیشتازان تغییر و تحول اقتصاد است، کمک به ایجاد بستر حقوقی قویتر از رسالت‌های اصلی این کارگروه است.

کارگروه تخصصی معاملات نفت و گاز در دو بخش قوانین و رویه‌های جدید و قدیم

کارگروه تخصصی حوزه معاملات نفت و گاز قوانین و بخشنامه‌های این حوزه را بررسی و تنقیح کرده و سعی بر استاندارد‌سازی رویه‌ها و اسناد معاملاتی و قراردادی در صنعت نفت و گاز دارد.

کارگروه تخصصی معاملات حوزه پتروشیمی

صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که برخی از قوانین و رویه‌هایش از شرکت نفت به این صنعت انتقال پیدا کرده است. خصوصی شدن اکثر پتروشیمی‌ها ، لزوم داشتن آیین‌نامه‌های تخصصی مالی و معاملاتی را برای آنها پررنگتر نمود و حتی تغییرات بازار و اقتصاد آنها را بر آن داشته تا بسیاری از موانع را در آیین نامه‌های معاملاتی بر دارند.

این کارگروه هدف بررسی و تدوین مقررات و بخشنامه‌ها و بررسی همپوشانی قوانین بالادستی این صنعت با قوانین داخلی آنها را دارد.

عضویت در کارگروه‌های تخصصی

شـما می‌توانید در کارگروه‌های تخصصی مورد نظرتان عضو شوید. با تکمیل فرم‌های مربوطه کارشناسان واحد شبکه دانش پس از بررسی هیات علمی با شما تماس گرفته و از شما دعوت به عمل خواهند آورد.

بـا عـضویت در کـارگـروه‌ها ضـمن تـبادل اطلاعات روز و دانـش قوانین و مقررات و شبکه سازی خودتان در تدوین قوانین و مقررات بصورت مستقیم و غیر مستقیم سهیم می‌شوید.

درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند
error: پیشگام بینش از شما رعایت قانون کپی رایت را خواستار است!