سامانه قراردادهای تخصصی نیاز اصلی سازمان‌هاست

همه نیاز سازمان شما تنها توسط سامانه‌هایی که بصورت بانک اطلاعاتی عمل می‌کنند و آرشیو اسناد دارند و برخوردشان با اسناد قراردادی درحد گزارش‌های آماده اداری است برطرف نمی‌شود

سامانه‌های ما به صورت هوشمند براساس ماهیت، رسالت، اهداف و نوع کسب و کار هر سازمان راهکارهای قراردادی ارائه می‌دهند.

نمونه‌ای از قراردادهایی که در سامانه ســیپ پوشش داده شده است

قراردادهای احداث (PC)

قراردادهای احداث خدمات پیمانکاری براساس نشریه 4311 سازمان برنامه و بودجه ریاست جمهوری به شما کمک می‌کند تا تمامی موارد شرایط عمومی پیمان را تهیه و تدوین کنید و تا انتهای پیمان شرایط تعهد طرفین قرارداد را مدیریت و تمامی مستندات را برای هر یک از اطراف قرارداد آماده نمائید.

تنظیم و مدیریت پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تـجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توام (EPC)​

تـنظیم قراردادهای EPC صـنعتی و غـیر صـنعتی یکی از
قـراردادهایی است که نیاز به تجربه، دانش و تخصص در
این حوزه قـراردادی دارد. سـامانه ســیپ تـمامی مـتون
حـقوقی و متن قرارداد متناسب با پروژه شما را تهیه کرده
و در اخـتیارتان قـرار می‌دهد و تا زمـان پایان قـراردادها
تـمامی مکاتبات را انـجام داده و وضعیت قرارداد را برای
شما کنترل و پایش می‌کند.

پـیـمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات به‌ صورت توأم (EP) برای کارهای صنعتی​

در صـورتی که طـراحی کـالا یا تـجهـیزاتی کـه قـرار است در پـروژه‌ای استفاده شود از سوی کارفرما صورت نـپذیرفته و می‌خواهیم بـر عهده تامین‌کننده گذاشته شود از این نوع قـرارداد استـفاده می‌کنـیم. عـمدتـاً در تـامین تـجهیـزات پـروژه‌های صنـعتـی مـانـنـد پـسـت‌های برق، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پـتروشیمی‌ها و مجتمع‌های صنعتی … به‌ کار گرفته می‌شود.

قراردادهای حجمی​

قـراردادهای خرید خـدمات پـیمانکاری از نوع حجـمی در ابتدای هر پروژه توسط سـامـانه تـشخیص داده مـی‌شود و از بـین قـراردادها و شـرایط آزمـوده شده بهـترین نـوع آن‌ها برای شما آمـاده می‌شود. تـنها کـافی است ابـعاد و نـوع پروژه خود را به سامانه معرفی کنید.

پیمان‌های ساختمانی به صورت سرجمع​
قـرارداد هـمسان سـاختمان و نـصب (c) بـرای تأسیسات صنعتی و زیربنایی​

دموی سامانه سیپ را مشاهده کنید

تمامی فعالیت‌های قرارداد براساس قوانین برایتان کنترل می‌شود

تغییر وضعیت قـراردادها از انـجام تعـهـدات گرفته تا طی شدن زمـان و مـهـلت انـجام تـعهدات هر یک از طـرفین بصورت هـوشمند کنـترل شـده و با مواد قانونی و مـتـون قـراردادی چک و کنترل می‌شود. در هر لحظه می‌تـوانید از عواقـب هـر گونه تـغییر در انجام فـعالیت‌ها مطلع شوید. سـامانه سـمیم مانند یک مشاورحقوقی و قراردادی درکنار شما خواهد بود.

عملکرد طرف مقابل در انواع قرارداد بر اساس قوانین کنترل می‌شود

ثـبت و کـنترل انـجام تـعهدات طـرفین قرارداد براساس
قـوانین و قـرارداد بین آنها یکی از نیازهای اصلی شما در
پایش و مدیریت قراردادها است.

فـرآیندهای قـراردادها را در سمیم اجرا و پایش می‌کنید

انـجام کارهای قـراردادی و گردش آن‌ها در سـازمان جـزء مواردی است که ابـزارهایی مانند اتوماسیون اداری خیلی پاسخگوی آن‌ها نـیست. هـر قـراردادی از زمـان امـضا و تبادل تا انـتهای اتـمام قـرارداد دارای فرآیندهای مختـلف است. فـرآیندهایی مـانند رسیـدگی بـه جرائـم، تـصویب و ابـلاغ اصلاحـیـه‌ها، تنـظیـم و تـصـویـب مـتـمـم‌ها و بـسیاری دیـگر از این فـعالیـت‌ها. سـامانه سیپ گـردش کـاری مـخـتـص سـازمان شما را پـیاده سـازی مـی‌کند و هـمراه امضاء الکترونیکی و قوانین را پایش کنترل‌ می‌کند.

اپ موبایل قراردادهای پیشگام بینش

اپ قراردادها امکان ارتباط در لحظه بین طرفین قرارداد را فراهم می‌کند. شما نه تنها می‌توانید در هر زمانی به اطلاعات قراردادیتان دسترسی داشته باشید بلکه می‌توانید برخی از مکاتبات، صورتجلسات، پرداخت‌ها و سایر فعالیت‌های مرتبط با قراردادهایتان را انجام دهید.
اپ قـراردادها تـغییر وضـعیت قـراردادهایتان و پـیـگیری پـرداخت‌ها و دریـافت‌ها و … را سـریع به اطلاعتان می‌رساند.

نمونه‌ای از قراردادهایی که در سامانه ســیپ پوشش داده شده است

قراردادها و وضعیت همه آنها را پایش کنید

با ابزار داشبورد مدیریتی تمامی قـراردادهای سـازمان را پـایـش کنید و در کوتاه‌ترین زمان گزارش‌های مدیریتی را تهیه نمائید.
می‌توانید گزارشات آمـاری را بدون نـیاز به کمک و با یک آمـوزش سـاده آمـاده نمائید. البـته سامـانه سیـپ انـواع داشبـوردها و گـزارشات آماری را برای شما از قبل آماده نموده و در اختـیار شما قرار داده است.

تولید هوشمند انواع مستندات و مکاتبات حقوقی و قراردادی​

تولید هوشمند انواع مستندات و مکاتبات حقوقی و قراردادی یکی از نیازهای مهم همه کاربران است که سامانه سمیم این مستندات را تولید می‌کند.

بخش مهم آنجاست که سامانه براساس وضعیت قرارداد، نوع تغییرات، زمانبندی و تعهدات قراردادها مانند یک مشاور این مکاتبات و مستندات را برای شما تولید کرده و اگر اتوماسیون اداری داشته باشید به آن منتقل می‌کند.

صدور و رسیدگی صورت وضعیت‌ها​
سریع و راحت با طرف قراردادی در ارتباط باشید​

اپ قراردادها امکان ارتباط در لحظه بین طرفین قرارداد را فراهم می‌کند. شما نه تنها می‌توانید در هر زمانی به اطلاعات قراردادیتان دسترسی داشته باشید بلکه می‌توانید برخی از مکاتبات، صورتجلسات، پرداخت‌ها و سایر فعالیت‌های مرتبط با قراردادهایتان را انجام دهید.
اپ قـراردادها تـغییر وضـعیت قـراردادهایتان و پـیگیری پـرداخت‌ها و دریافت‌ها و … را سریع به اطلاعتان می‌رساند.

نمونه‌ای از قراردادهایی که در سامانه ســیپ پوشش داده شده است

به نظر شما قراردادهای هر کدام از این سازمان‎‎‌ها از لحاظ نوع و عملکرد و ماهیت با هم متفاوت نیستند؟

هرکدام شرایط، قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مختص به خودشان را دارند و براساس آنها باید مدیریت شوند. سامانه سیپ نگرانی شما را تا حد زیادی بر طرف می‌کند.

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های
مردمی

سازمان سازماندهی مشاغل شهری و
فرآورده‌های کشاورزی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری‌ها

سازمان مدیـریـت پسـمانـد

سـازمان حمل و نقل ترافیک

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

سازمان مهندسی و عمران

سازمان پایانه‌های مسافربری و پارک سوارها

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

سازمان بهره برداری مترو

حمل و نقل ریلی

سایر موارد

درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند
error: پیشگام بینش از شما رعایت قانون کپی رایت را خواستار است!