توان تخصصی

توان تخصصی

تیم‏های متخصص حقوقی (علم حقوق،دانش روز و تسلط و تخصص و بینش حقوقی) + تیم‏های تخصصی حوزه فاوا (دانش روز و بکارگیری تکنولوژی‏ روز فاوا)

توان تخصصی فناوری اطلاعات پیشگام بینش در بخش‏های مختلف

خدمات مشاوره

تدوین آیین نامه ها و مقرره های معاملاتی نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی و خصوصی
برگزاری انواع معاملات هزینه ای
برگزاری انواع معاملات درامدزا
برگزاری انواع معاملات مشارکت عمومی و خصوصی
بررسی وضع موجود سازمانها در برگزاری انواع معاملات
ارائه سند عارضه یابی و آسیب شناسی در برگزاری انواع معالات و قراردادها
ارائه سند استاندارد و وضع مطلوب در برگزاری انواع معاملات
بررسی و ارائه راهکار شکایات انواع واگذاری‏ها
و بسیاری دیگر

تحلیل قوانین ومقررات معاملاتی و قراردادی

طراحی، پیاده سازی قوانین و مقررات پیچیده معاملاتی صادره از قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه
طراحی، پیاده سازی آیین نامه‏ها،بخشنامه‏ها و دستورالعمل‏ها و مقررات پیچیده معاملاتی نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی
پشتیبانی راهکارهای جامع تخصصی
پشتیبانی راهکارهای جامع تخصصی سازمان یافته است. این سازمان دهی با توسعه شبکه تخصصی از کارشناسان متخصص دورن سازمانی، گروه‏های تخصصی دولتی و غیر دولتی و کارگروه تخصصی حقوق عمومی و خصوصی شرکت فناوری اطلاعات پیشگام بینش که در زمینه هایی چون خدمات مدیریت معاملات (مناقصات،مزایدات،مشارکتها و …) و خدمات مدیریت انواع قراردادها (ساخت، ساخت و نصب، EPC,PC,EPC&F,BOT,BOO و …) مشغول هستند، توانسته است نسبت به ارائه راهکارهای جامع به واحدهای مختلف اقتصادی اقدام نماید.
پیشگام بینش این افتخار را دارد که با استفاده از بهترین متخصصان حقوقی و صنعت IT و به کارگیری تکنولوژی‏های جهانی نسبت به تولید و استقرار نرم‏افزارهای یکپارچه اقدام نموده و به عنوان شرکت برتر تخصصی شناخته شود.