ارزش ها و باورها

ارزش ها و باورها

ارزش‌‏ها و باورهای مدیران و کارکنان پیشگام بینش

انجام کارهای کیفی

انجام کار به‌صورت کیفی بر اساس نیاز مشتری و اعتقاد به این واقعیت که پس از اولین تماس کار ما با مشتری شروع شده است و به واسطه‌ی تغییرات قوانین و مقررات معاملاتی و به‌کارگیری قوانین جدیدالتصویب شرایط اقتصادی و تجاری در هر لحظه سازمان به‌صورت کاملاً نزدیک و همگام ادامه دارد.

پایش دقیق عملکرد مشتری

اعتقاد به لزوم حرکت شانه‌به‌شانه با مشتری در به‌کارگیری صحیح قوانین و مقررات و انتقال دانش صحیح و دقیق و سریع به مشتریان

عمل به وعده‏‌ها

متعهد بودن به انجام آن‌چه به مشتری تعهد و وعده داده شده است
تداوم نوآوری در کسب و کار و آموزش و دانش به‌روز حوزه‌ی تخصصی کسب و کار شرکت
اعتقاد به نوآوری در کسب و کار از طریق تسلط به‌روز به قوانین و پیگیری نوآوری‌‏های تکنولوژیک و ارائه‌ی محصولات و خدمات جدید و آموزش مداوم و برنامه‌ریزی شده

شنیدن صدای مشتری

اعتقاد به اصلاح مسیر کسب و کار بر اساس دریافت بارخورد از مشتری و برخورداری از حساسیت لازم در انجام اقدامات اصلاحی مربوطه .

تأمین متوازن منافع کلیه‌ی ذی‌نفعان

تأمین بلندمدت منافع ذی‌نفعان سازمان شامل مشتریان، کارکنان، طرف‌‏های تجاری همکار

سایر ذی‌نفعان جامعه‌ی تخصصی

پیشگام بینش با عرضه خدمات حقوقی و نرم‌افزاری، ارائه‌ی خدمات مشاوره، نظارت و آموزش در قالب راهکارهای جامع مبتنی بر قوانین معاملاتی و فاوا به عنوان شرکت متخصص و برتر داخلی در حوزه‌ی کاری خود رهبری بازار در ایران را در اختیار داشته و در ارائه تفکر نوین، نوآوری، خدمات و محصولات در بازارهای خارجی حضور موفق دارد.

رعایت احترام فردی

پایبندی به روابط انسانی در محیط کار، احترام به حقوق فردی و سازمانی کارکنان و رعایت پرداخت در برابر بهره‌‏وری

رویکرد تیمی در انجام امور

اعتقاد به لزوم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌‏گیری در سطوح مختلف و اجرای وظایف سازمانی بر اساس رویکرد تیمی