درباره ما

پــیـشـگام بیــنش در سال 1382 تاسیس گردید و تـوسط متخـصصین و فعالین حرفه حقوق عـمومی و تجارت بین الملل و نـرم افزار کار خود را آغاز کرد. فناوری اطلاعات پیـشگام بینش تخصصی ترین و بروز ترین شرکت خصوصی در بخش معاملات و قراردادها و حقوق تجارت است.

پیشگام بینش از همان ابتدا با هدف

1-ارائه سـامانه‌ای چابک و مدرن در تطبیق سریع با تغییرات حقوقی، فرآیندی فـنی و مـهندسی و تـجاری و مالی قوانین، بخشنامه‌ها آیین‌نامـه‌ها و… (صـادره گذشته، حال و آیـنده) صـادره از سوی مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه)، دولـت (قوه مجریه)، سازمان بازرسی (قوه قضاییه) در بخش عمومی و بسیاری دیگر از مـقررات، آیـین نامه‌ها، دسـتورالعمل‌ها و… نهاد‌های عمومی غیـر دولتی و بـنـگاه‌های اقـتـصادی خـصـوصی درداخل کـشور و قـوانیـن و اسـتانـداردهای بیـن المللی بـرای انـواع مـعـاملات بین المللی داخلی و خارجی

2- تـولید و عـرضه سیستم‌‏های کاربردی حقوق تجارت، معاملات و قراردادهای عمومی و خصوصی با قـابلیت انطباق پذیری سریع با قوانین و مقررات گذشته، حال و آینده معاملاتی و قراردادی کشوری و بین‌المللی

3- ارائه راهکارهای جامع اختصاصی و تخصصی قانونی در محیط معاملات و حقوق تجارت مشتمل بر مجموعه سیستم‏‌ها و روش‏‌های اجرایی کاربردی

4- فـناوری اطلاعات پـیشگام بیـنش در تـولید و ارائه محصولات نرم‌‏افزاری کاربردی حقوقی و معـاملاتی یکپارچه در جهت بــکارگــیری سـریع و دقـیق قوانین معاملاتی و قـراردادی و دانش و بهره‏وری مشتریان از فـرآیند مسـتـمـر نـوآوری

تکنولوژیک یک محصول حقوقی برخوردار است و با ارائه:

1- راهکارهای مبتنی بر سیستم‏های اطلاعاتی یکپارچه
2- سیستم‏‌های مدیریت یکپارچه معاملات و قراردادهای هزینه‌ه‏ای ویژه دستگاه‏های اجرایی، نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی و سازمان‏‌ها و …
3- سیستم‌‏های مدیریت یکپارچه معاملات و قراردادهای هزینه‏ای ویژه بنگاه‏‌های اقتصادی بخش خصوصی
4- سیستم‌‏های مدیریت یکپارچه معاملات و قراردادهای مشارکتی و درآمدزا ویژه دستگاه‏‌های اجرایی، نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی و سازمان‏‌ها و …
5- سیستم مدیریت معاملات بین المللی(…,Word Bank-IDB-ADB) با رویکرد اسـتقرار نظام‏‌های استاندارد بین المللی در دستگاه‏‌های اجرایی، سازمان‌ها و بنگاه‌‏های خصوصی و ارتباط آن‌ها با پورتال معاملاتی جهت ارائه خدمات حقوقی و قراردادی

همچنین خدمات مشاوره بروزرسانی و تغـییر بنـیادی و ارتقاء کـیفیت عـملکرد سازمان مـشـتری (ازمنظرپیاده سازی و منظرپیاده سـازی و بـکارگیری صحیح قوانین معاملاتی، اجرای دقیق فرآیند‌های انواع تشریفات واگذاری و قراردادها، آمـوزش و پرورش نیروهای خبره حقوقی در بخش معاملات و قرارداده و ساخت اسناد انواع معاملات اعم از مناقصات و مزایدات و مشارکت های عمومی و خصوصی و…) سبد کاملی از محصولات و خدمات را جهت ارائه راهـکارهای جامع به مشتریان تـدارک دیده است.

شرکت دانـش بنیان پـیشگام بینش با عرضه خدمات مهندسی و حقوقی و محصولات نرم افزاری، ارائه خـدمات مشاوره، نظارت و آموزش حقوقی در قالب راهکارهای مبتنی بر حـقوق روز و فاوا به عـنوان برند مطرح و یکی ازشرکـت‌های بـرتر داخـلی در حوزه کاری خود نـقش تعـیین کننده‌ای در فضای کسب و کار و بازار داخلی ایفا نمـوده است و تـدارک حضور در بـازارهای هدف خارجی را دیده است.

سرعت و دقت در ارائه راهکارهایی امن، یکپارچه، کارا و دقیق با تاکید بر تجربیات موفق، استانداردها و تیم حقوقی قوی و تکنولوژیک روز صورت می‌گیرد. این امر باعث شده مشتریان ما را، شریک و همراهی قـابل اتکا و ارزش آفرین بشناسند که نه تنها برای هر خـواسته مرتبط ایـشان در زمینه کاری پاسخی دارنـد بلکه اطـمینان داشـته باشند نیازهای آینـده کسب و کـارشان را نیز در حوزه قوانین مـعاملاتی و فنـاوری اطلاعات پـیش بـینی شـده و هـمراه با راهـکارهای عـملیاتی مـوفـق در سـازمانشـان اسـتقرار می یابد و لذا بخش عمده ای از موفـقیت خـود را متاثر از هـمراهی شـرکت دانش بنیان پیشگام بینش می دانند.

error: پیشگام بینش از شما رعایت قانون کپی رایت را خواستار است!