پیشگام بینش در یک نگاه

پیشگام بینش در سال 1382 تـاسیس گردید و تـوسط متخصصین و فعالین حرفه حقوق عمومی و تجارت بـین‌الملل و نرم‌افزار کار خود را آغاز کرد. فناوری اطلاعات پیشگام بینش تـخصصی‌تـرین و بـروزترین شرکت خصوصی در بـخش معاملات و قـراردادها و حـقوق تجارت است.

پیشگام بینش از همان ابتدا با هدف

ارائـه سـامانه‌ای چـابـک و مـدرن در تطبیـق سریـع با تغیـیرات حقوقی، فرآیندی فنی و مهندسی و تجاری و مالی قـوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و… (صادره گذشـته، حال و آینده)  از سوی مجلس شورای اسلامی (قـوه مقننه)، دولت (قوه مجریه)، ساـزمان بازرسی (قوه قضاییه) در بخش عمومی و بسیاری دیگر از مقررات، آیین نامه‌ها،دستورالعمل‌ها و… نهاد‌های عمومی غیـر دولتـی و بنـگاه‌های اقتـصادی خصوصی در داخل کشور و قـوانیـن و استـانداردهای بین‌المللی برای انواع معاملات بین‌المللی داخلی و خارجی

تولیـد و عرضه سیـستم‌‏های کاربردی حقوق تجارت، معاملات و قـراردادهای عمومی و خصوصی با قابلیت انطباق پذیری سریع با قوانین و مقررات گذشته، حال و آینده معاملاتی و قراردادی کشوری و بین‌المللی

ارائـه راهکارهای جـامع اختـصاصی و تخصـصی قـانونـی در محیـط معاملات و حقـوق تـجارت مـشتـمل بر مجـموعه سیـستـم‏‌ها و روش‏‌هـای اجـرایی کاربردی

فناوری اطلاعات پیشگام بینش در تولید و ارائه محصولات نرم‌‏افزاری کاربردی حقوقی و معاملاتی یکپارچه در جهت بکارگیری سریع و دقیق قوانین معاملاتی و قراردادی و دانش و بهره‌وری مشتریان از فرآیند مستمر نوآوری تکنولوژیک یک محصول حقوقی برخوردار است و با ارائه:

راهــکـارهـای مـبــتــنـی بـر سیـستم‏‌های اطلاعاتی یکپارچه

سیـستم‌‏های مدیریت یکپارچه مــعـامــلات و قــراردادهـای مــشـارکـتـی و درآمـدزا ویـژه دستگاه‏‌های اجرایی، نهادهای عمومی دولتـی و غیردولتـی و سازمان‏‌ها و …

سیـستم‌‏های مدیریت یکپارچه معاملات و قراردادهای هزینه‌‏ای ویژه بنگاه‏‌های اقتصادی بخش خصوصی

سیستم‌‏های مدیریت یکپارچه معاملات و قراردادهای مشارکتی و درآمدزا ویژه دستـگاه‏‌های اجرایی، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و سازمان‏‌ها و …

سیـستم مدیریـت معاملات بین‌المـللـی (…,Word Bank-IDB-ADB) با رویکرد استـقـرار نـــظام‏‌هـای استـــاندارد بین‌المـللی در دسـتـگاه‏‌هـای اجـرایی، سازمان‌ها و بنگاه‌‏های خصـوصی و ارتـبـاط آن‌هـا بـا پـرتال معاملاتـی جـهت ارائـه خدمات حقوقی و قرارداد

هـمچنین خدمات مشاوره بروزرسـانی و تغییر بنیادی و ارتقاء کیـفیت عملکرد سازمان مشتـری (از منظر پیاده‌سازی و بکارگیری صحیح قوانین معاملاتی، اجرای دقیق فرآیند‌های انـواع تشریـفات واگـذاری و قـراردادها، آموـزش و پـرورش نیروهای خبـره حقوقی در بخش معاملات و قـراردادها و ساخت اسنـاد انـواع معاملات اعم از مناقصات و مزایـدات و مشارکت‌های عمومی و خصوصی و…) سبد کاملی از محصولات و خدمات را جهت ارائه راهکارهای جامع به مشتریان تدارک دیده است.

 
error: پیشگام بینش از شما رعایت قانون کپی رایت را خواستار است!