قوانین تحت پوشش سامانه‌های ما

آیین‌نامه مالی و معاملات سایر شهرداری‌های کشور

 

آیین‌نامه معاملات آب و فاضلاب شهری کشور

 

آیین‌نامه معاملات نفت و گاز و پتروشیمی

 

قانون برنامه بودجه سالانه از سال‌1380 تا کنون

 

آیین‌نامه مالی معاملات شهرداری‌های کلان شهرها و مراکز استان‌ها

 استانداردهای فیدیک

 استانداردهای فیدیک

 استانداردهای فیدیک

 استانداردهای فیدیک

مصوبات کمسیون اقتصادی دولت

تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت

قانون برنامه و بودجه

مصوبات هئیت وزیران

قانون برنامه توسعه‌ای پنج ساله کشور از برنامه چهارم تا ششم

نظام فنی و اجرایی کشور

انظباط مالی و ارتقاء بهره‌وری و بهبود کیفیت و صرفه‌جویی
در هزینه و زمان اجرای طرح‌ها

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرح ها

قانون مدنی

شرایط عمومی پیمان EPC

ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح تملک دارایی سر مایه ای

قانون تجارت

حسابرسی انجام معامله

قانون مدیریت خدمات کشوری

 شرایط عمومی پیمان غیر صنعتی

شرایط عمومی پیمان صنعتی

قانون بودجه سالیانه کشور

قانون اساس نامه رسیدگی به شکایات

قانون محاسبات عمومی

دستور العمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوران

 راهنمای نحوه تهیه شرح تفضیلی خدمات و مبانی حق الزحمه

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نو سازی صنایع کشور

قانون برگزاری مناقصات

راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامناسب

خرید خدمات از اشخاص حقیقی

 قوانین و مقررات بیمه‌ای

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

مقررات تعهد یا پرداخت ارزی

 قراردادهای همسان و ناهمسان خدمات مشاوره ای

موافقیت نامه و شرایط عمومی قـراردادهای ژنوتـکنیک، نـقشه
برداری، خدمات مدیریت و غیر

بسیاری از قوانین و مقررات دیگر

آیین‌نامه مالی و معاملات سایر شهرداری‌های کشور

آیین‌نامه معاملات دولتی

پیمان‌های EPC& F

 دستور العمل نحوه رسیدگی به تخلفات

آیین نامه تبعیین خرید خدمات مشاور

بخشنامه‌های تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره

آیین نامه ماده 27 الحاق 2

رسیدگی به تخلفات پیمانکاران

آیین نامه بند"هــ" ماده 29 قانون برگزاری مناقصات - آیین نامه خرید خدمات مشاوره

آیین نامه تبعیین خرید خدمات مشاور

بخشنامه‌های تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره

قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان

رسیدگی به تخلفات پیمانکاران

در خبرنامه ما ثبت نام کرده و مشترک شوید

ما آخرین اخبار در مورد قوانین جدید، دستورالعمل ها و بخشنامه ها ، پادکست‌ها و آخرین سئوالات و نظرات را در اختیارتان قرار میدهیم.
error: پیشگام بینش از شما رعایت قانون کپی رایت را خواستار است!