رادیو قانون مجموعه پادکست های پیشگام بینش

یـکی از رسـالـت‌های ما در پــشگام بینش ایـن اسـت که دانـش و تجربه‌ای که در سـال‌های فـعالیتمان بدسـت آوردیـم را با مـخاطبان به اشـتراک بگـذاریم مقـاله‌های آموزشی، وبینارهای تخصصی، تفسیری قوانین، بررسی راهکارهای حقوقی، فنی و مهندسی معاملات و قراردادها و ویـژه بـرنامه‌های تخصصی بخشی از محتواهای کاربردی هستند که با هدف ارائه راهـکارهای عملیاتی حقوقی و فنی و مهـندسی برای حل مشکلات و آسانسازی بکارگیری قوانین در اخـتیارتان قرار داده‌ایم از این پس با مجموعه پـادکست‌های پـیشگام بینش با نام همصدا همراهتان هستیم.
یـکی از مهم ترین ویژگی‌های این پـادکست مصاحب‌هایی است که با صاحب نظران حوزه قوانین معاملاتی و قراردادها در حوزه‌های حقوق و عمومی و خصوصی انجام می‌شود تا با نـظـرات هـر کدام از متخصصان از نـزدیک بـیـشتر آشنا شـویم. عـلاوه بر این با مدیرانی گفتگو می‌شود کــه بـرای معضلات شناسایی شده در حوزه تخصصی راهکارهای عملیاتی یافته‌اند.

آخرین قسمت‌های پادکست

قسمت ۱: آیین‌نامه ارزیابی کیفی توسط هیات وزیران اصلاح شد.

قسمت یک

تاریخ انتشار ۱۶ آبان ۱۴۰۰

در این بخش تمامی موارد و قسمت ها و موارد این اصلاحیه توسط دکتر خشایار کمانگیر مورد بررسی قرار گرفته است.

قسمت 2: بررسی تضاد اصلاحیه ارزیابی کیفی با قانون برگزاری مناقصات

قسمت دوم

تاریخ انتشار ۱۶ آبان ۱۴۰۰

دکتر خشایار کمانگیر بررسی کردند که اصلاحیه ارزیابی کیفی که توسط هیات وزیران صادر شده است با قانون برگزاری مناقصات چگونه و در کدام بخش ها و مواد قانون در تضاد است.

قسمت 3: بخشی از اصلاحیه ارزیابی کیفی هیات وزیران توسط مجلس لغو شد

قسمت سه

تاریخ انتشار ۱۶ آبان ۱۴۰۰

در این قسمت به بررسی لغو بخشی از اصلاحیه آیین‌نامه بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات که مرتبط با ارزیابی کیفی پیمانکاران و تامین کنندگان کالا است توسط مجلس شورای اسلامی پرداخته‌ایم.

در خبرنامه ما ثبت نام کرده و مشترک شوید ‌

ما آخرین اخبار در مورد قوانین جدید، دستورالعمل ها و بخشنامه ها ، پادکست‌ها و آخرین سئوالات و نظرات 

را در اختیارتان قرار میدهیم.

 

error: پیشگام بینش از شما رعایت قانون کپی رایت را خواستار است!