تضمین کیفیت

پــیشگام بینش اقدام به طراحی و استـقرار سیـستـم مدیریت کیفیت بـراساس خواسته‌های قوانین و مقررات بخش عمومی دولتی و غیردولتی کشور و حتی بخش خصوصی نموده است.

ممیزی محصولات و خدمات شرکت طبق روال بصورت برنامه‌ریزی شده و در بخش قانونی، فرآیندها، مستندات عملکرد، کنـترل‌ها و… از یک سو توسط گروه‌های متخصص درون سازمانی و از سویی دیگر تـوسط کارگروه‌های تـخصصی دولتـی و غیردولتی انـجام می‌گیرد.

براساس خط مشی کیفیت و استانداردهای ممیزی محصولات و خدمات پیشگام متعهد است:

 

از طریق بکارگیـری سیـستم کیـفیـت در فرآیند تولید نرم‌افزار، از تـولید هر گونه محصول نـا‌منطبق با قـوانین و نیازهای مشتری جلوگیری کند.

 توان تخصصی نیروی انسانی خود را از طریق آموزش مستمر و منـاسب در دو بخش حقوقی و نرم‌افزار ارتقاء دهد.

کیفیت محصول را از طریق بهبود مستمر سیستم کیفیت بهبود بخشد.

خدمات پشتیبانی قابل اطمینان و مستمر و سریع به مشتریان در دو بخش:

 

 الف_ حقوقی (قوانین جدید التصویب)

ب_ نرم‌افزاری جهت بهره‌برداری موثر و مطلوب از محصولات نرم‌‌افزاری ارائه دهد.

افزایش رضایتمندی مشتری را سر لوحه تمامی فعالیت‌های خود قرار دهد.
error: پیشگام بینش از شما رعایت قانون کپی رایت را خواستار است!