ارزش‌ها و باورهای مدیران و کارکنان پــیشگام بینش

تیـم‌های متخصص حقوقی (علم حقوق، دانش روز و تسلط و تخصص و بیـنش حقـوقی +) تیـم‌های تخصصی حـوزه فاوا (دانش روز و بکارگیری تکنولوژی روز فاوا)

خدمات مشاوره
تدوین آیین‌نامه‌ها و مقرره‌های معاملاتی نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی و خصوصی
برگزاری انواع معاملات هزینه‌ای
برگزاری انواع معاملات درآمدزا
برگزاری انواع معاملات مشارکت عمومی و خصوصی
بررسی وضع موجود سازمان‌ها در برگزاری انواع معاملات
ارائه سند استاندارد و وضع مطلوب در برگزاری انواع معاملات و قرارداد‌ها
ارائه سند استاندارد و وضع مطلوب در برگزاری انواع معاملات
بررسی و ارائه راهکار شکایات انواع واگذاری‌ها
تحلیل قوانین و مقررات معاملاتی و قراردادی
طـراحی، پـیاده‌سـازی قـوانین و مقـررات پـیچـیده معاملاتی صادره از قـوه مقـننه، قـوه مجریه، قـوه قضاییه
طـراحی، پـیاده‌سازی آیین‌نامه، بخش‌نـامه‌ها و دستور‌العمل‌ها و مقررات پـیچیده معاملاتی نـهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی

پـشتیبانی راهکارهای جـامع تخصصی سازمان یـافته است. ایـن سازماندهی با توسعه شبکه تخصصی از کارشناسان متخصص درون سازمانی، گروه‌های تخصصی دولتی و غیردولتی و کـارگروه تخصصی حقوق عمومی و خـصـوصـی شرکت دانش بنیان پیشگام بینش که در زمینه‌هایی چون خدمات مدیریت معاملات (مناقصات، مزایدات، مشـارکت‌هـا و…) و ارائه راهکارهـای خـدمـات مدیریـت انـواع قراردادها (ساخت، نصب،C,PC,EPC&F,BOT,BOO-EP و…) مشغول هستند، توانسته است نسبت جـامع به واحدهای مختلف اقتصادی اقدام نماید.
پـیشگام بینش این افـتخار را دارد که با استـفاده از بـهتـرین متخصصان حقوقی و صنعت IT و به کارگیری تکنولوژی‌های جهانی نسبت به تولید و استقرار نرم‌افزارهای یکپارچه اقدام نموده و به عنوان شرکت برتر تخصصی شناخته شود.

error: پیشگام بینش از شما رعایت قانون کپی رایت را خواستار است!