ارزش‌ها و باورهای مدیران و کارکنان پــیشگام بینش

انجام کارهای کیفی

انـجام کار بصورت کیفی بـراساس نیاز مشتـری و اعتقاد به این واقعیـت که پس از اولین تماس کار ما با مشتـری شروع شـده است و به واسطه تغییرات قـوانیـن و مقـررات معاملاتـی و به کارگیـری قوانین جدید التـصویب شرایـط اقتصادی و تجـاری در هر لحظه همکاری ما با سازمان شما بصورت کاملا نزدیک و همگام ادامه دارد.

پایش دقیق عملکرد مشتری

اعـتقاد به لزوم حرکت شانـه به شانـه با مشتری در بکارگیری صحیح قـوانیـن و مقـررات و انتقال دانش صحیح و دقیق و سریع به مشتریان.

عمل به وعده‌ها

متعهد بودن به انجام آن چه به مشتری تعهد و وعده داده شده است.

تداوم نوآوری در کسب و کار و آموزش و دانش بروز حوزه تخصصی کسب و کار شرکت

اعتقاد به نو‌آوری در کسب و کار از طریق تسلط بروز به قوانین و پیگیری نوآوری‌های تـکنولوژیک و ارائه محصولات و خدمات جدید و آموزش مداوم و برنامه‌ریزی شده.

شنیدن صدای مشتری

اعـتقاد به اطلاع مسیر کسب و کار براساس دریافت بـازخورد از مشتری و بـرخورداری از حساسیـت لازم در انجام اقدامات اصلاحی مربوط.

تامین منافع کلیه ذینفعان

تـامین بلند مدت منافع ذینفعان سازمان شامل مشتـریان، کارکنان، طرف‌های تجاری همکار سایـر ذینفعان جامعه تخصصی پـیشگام بـینش با عرضه خدمات حـقـوقی و نرم‌افزاری، ارائه خدمات مشاوره، نظارت و آموزش در قالب راهکارهای جامع مبـتنی بر قـوانین معاملاتی و فاوا به عنـوان شرکت متخصص و برتـر داخلی در حوزه کاری خود رهبری بازار در ایران را در اختیار داشته و ارائه تفکر نوین، نوآوری، خدمات و محصولات در بازارهای خارجی حضور موفق دارد.

رعایت احترام فردی

پـایبندی به روابـط انـسـانی در محیـط کار، احترام به حـقـوق فـردی و سـازمانی کارکنـان و رعایـت پـرداخت در برابر بهره‌وری.

رویکرد تیمی در انجام امور

اعتقاد به لزوم مشارکت کارکنان در فـرآیند برنـامه‌ریزی و تصمیـم‌گیری در سطوح مختلف و اجرای وظایف سازمانی براساس رویکرد تیمی.

error: پیشگام بینش از شما رعایت قانون کپی رایت را خواستار است!