پروفایل کاربری پرتال تامین‌کنندگان

ثبت نام تامین‌کنندگان ، پیمانکاران و مشاوران

اطلاع‌رسانی مناقصات و مزایدات

فروش الکترونیک اسناد

استعلام آنلاین قیمت

ثبت نام پیمانکاران و مشاوران

پـیمانکاران می‌تواننـد با مراجعه به پرتال تامین‌کنندگان، نسبت به ثبت نام و تکمـیل اطلاعات مربوط به خود اقدام نموده و پس از دریافت تاییدیه با ورود به پنل شـخصی خود از امکانات پرتال بهره‌مند گردند.

ارزیابی کیفی و فنی پیمانکاران

با استفاده از پرتال تامین‌کنندگان و پیمانکاران امکان تعریف انواع ارزیابی‌های کیفی و فنی در نظر گرفته شده است.

امکان تعریف انواع معیارهای ارزیابی به همراه پارامترهای زیرمجموعه و ضرایب و حداکثر امتیاز هر معیار

قابلیت اجرای ارزیابی‌های کیفی بصورت همزمان و غیر همزمان

امکان برگزاری ارزیابی‌های کیفی بصورت آنلاین

قابلیت محاسبه و امتیازدهی به شرکت‌کنندگان توسط سیستم

امکان ارزیابی پیمانکاران حین اجرای پروژه

فروش الکترونیک اسناد

امکان خرید الکترونیک اسناد مناقصه و مزایده و همچنین دریافت اطلاعات مورد نیاز در مورد فراخوان‌ها

امکان پرسش و پاسخ با کارفرما و سوالات متداول

امکان ارسال پیام

امکان شرکت در ارزیابی‌های آن لاین برگزار شده توسط کارفرما

استعلام آنلاین قیمت (راهکار ویژه بخش خصوصی)

با استفاده از سیـستم استعلام آنلاین قیمت، دریـافت پیشنهاد قیمت مناقصات، مزایدات، خرید و فرایند بازگشایی پاکات مناقصه بصورت الکترونیکی انجام شده و در نتیجه احتمال هرگونه سوء استفاده در مقوله‌ی رقابت در قیمت به صفر خواهد رسید.

امـکان تعریف روش بـازگشایی پاکات از طریـق رمز عبـور یکبار مصرف و یا تـوکن سخت‌افزاری اعضای کمیسیون

عـدم امکـان مشـاهده‌ی مبـالغ منـاقصه تا قبـل از برگزاری جـلسه‌ی کمیـسیـون بازگشایی پاکات به منظور افزایش هر چه بیشتر ایمنی