پیشگام همراه چگونه به شما خدمت رسانی می‌کند؟

استفاده از اپ‌های پیشگام نیاز به خریداری لایسنس این برنامه‌ها برای شرکت‌های طرف قرارداد با سازمان شما ندارد ولی سازمان‌های کارفرمایی نیاز به تهیه لیسانس اپ‌ها را دارند و سازمان‌هایی که طی قرارداد با شرکت پیشگام بینش کاربر اپ‌های دیدگاه هستند، تنظیمات لازم جهت اجرای این برنامه‌ها را برای کارکنان خود فعال می‌کنند. در صورت عدم تنظیمات مورد نیاز، پس از دانلود و نصب این برنامه‌ها، اجرا نخواهند شد.

اپ‌های پیشگام همراه

مزیت‌های پیشگام همــراه