آ زمون و گواهینامه ها

در پایان هر فصل فراگیر آزاد از طریق شرکت در آزمون‌های موسسه آموزش‌های کاربردی پیشگام بینش، گواهینامه دریافت می‌کنند. آزمون گواهینامه در دو مرحله‌ی کتبی و عملی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در صورت کسب نمره حداقل ۷۰ از ۱۰۰ موفق به دریافت آن می‌شوند.
گواهینامه موسسه آموزش‌های کاربردی پیشگام بینش از یک سو امتیازی برای دارندگان آن در بازارکار محسوب شده و از سوی دیگر معیاری اطمینان بخش برای دستگاه‌های اجرایی و مناقصه‌گران بوده تا با اتکا به آن نیروهای با دانش و تسلط کافی را در سازمان خود به‌کارگیرند.

بازارکاری به وسعت مشتریان پیشگام بینش

بـیش از 1800 مـرکز بـرگـزاری منـاقـصات و مدیـریـت قـراردادها در دستـگـاه‌هـای اجـرایـی و شـرکـت‌هـا و سـازمان‌ها از نـرم‌افـزارهـای پـیشگام بـینش اسـتفـاده می‌کنـند. داشتـن گواهیـنامه پیشگام بینش پیش شرط لازم برای ورود به این بازارکار بزرگ است.

همراه شما در مسیر پیوستن به بازارکار ​
یـک امتیـاز برای پیوستن به خانواده بزرگ پیشگام بینش

بیش از 20000 مرکز برگزاری مناقصات و امور قراردادها از قـوانین مـعاملاتی بـالادستی و اختـصاصی خـود بـرای بـرگزاری مـعاملات و مدیـریت قـراردادهایشان موظفند استفاده نمایند.
تغییرات زیاد قوانین و رویه‌ها و جابجایی نیروهاهمیشه نیاز به نیروهای تازه نفس و مطلع را در این سازمان‌ها تازه نگاه داشته است.

شرایط دریافت گواهینامه‌ی پیشگام بینش ​

پیش نیاز دریافت گواهینامه‌‌‌های مرکز آموزش‌های کاربردی، تسلط به قوانین و نحوه کاربری نرم‌افزار می‌باشد. بنابراین برای دریافت گواهینامه دو مسیر، پیش رو خواهید داشت:

  • در کلاس‌های آمـوزشی حضوری یا الـکتـرونیـکی شـرکت کنید و پس از کسب مهارت‌های لازم، با شرکت در آزمون پایان‌دوره گواهینامه را دریافت کنید.
  • در صورت داشتن مهارت کافی، می‌توانید مستقیما درخواست شرکت در آزمون را به مرکز اعلام کنید. (تماس با ما)

ثبت نام در دوره‌های آموزشی

جهت اطلاع از آخرین دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی ثبت نام کنید