معاملات و قراردادهای انجام شده

+

کاربر در کل کشور

+

راهکار موجود در سامانه ما

+

قانون هوشمند‌سازی سامانه ما

+

زیر سیستم‌

+

چرا مجموعه سامانه‌های مدیریت معاملات و قراردادهای پیشگام بینش

آنچه به سازمان‌ها و کسب وکارها ارائه می‌دهیم

مـشاوره هـوشـمنـد در بـرگـزاری مـعامـلات و مدیـریت قـراردادها دریـافت کنـید

دستـرسی سریـع به مشاور حقوقی و قـانونی هوشمند الکترونیکی داشته باشید
اطمینان حاصل کنید که قوانین را صحیح اجرا کرده‌اید
راحت‌تر به قوانین و مقررات جدید تسلط پیدا کنید
راهکارهای عملیاتی حقوقی و مـهندسی بـرای رسیدن بـه بـهترین شـرایط خـرید خدمات و کالاها و اجرای پروژه‌ها را به خدمت بگیرید
روش صحیح و بـهـینه واگذاری‌هـا را سریعتر انتخاب کنید

راهـکارهای حـقـوقی معاملاتـی و قـراردادی سریع به خدمت بگیرید

راحت‌تر و با خیالی آسوده پاسخگوی ناظـران معاملات و قراردادها باشید
اطلاع داشته باشید که کدام قوانین و مقررات در حال تغییرند
در مرکز آموزش، آموزش‌های تخصصی قوانین و روش‌های معاملاتی ببینید

اسناد انـواع معاملات را هوشمند و اتوماتیک بسازید

بـگذاریـد سـامانـه کارتـان را در تـهیـه اسناد معاملات (مـستنـدات حـقـوقـی تـشریـفـات واگذاری) مـانند یک مشاور و دستیار هوشمند راحت‌تر و سریعتر کند
بـگذاریـم سامـانه‌ با تـوجه به نـوع کاری کـه می‌خـواهیـم انـجام دهـیـم متـن قـرارداد و پـیوست‌های مربوط به آن را مناسب را آماده کند و به ما پیشنهاد دهد
بـگذاریـد هـر شخـصی در سـازمـان وظایـف خودش را در تهیه اسناد معاملاتی و قراردادی انـجام دهد

فـرآینـدهای انـواع معاملات و قـراردادهـای سازمانتان را بهبود دهید

مدت زمان انجام تـشریفات واگـذاری‌هاتان را مـانند منـاقصات و مـزایـدات و ... را کوتاه‌تر کنید
نـقش‌ها و مسئولیـت‌ها را با خیالی راحت به افراد سازمانتان اختصاص دهید
راحت‌تـر فرآیندهای درخواسـت‌ها و واگذاری معاملات سازمان را پایش کنید
اگـر فرآیندهای سازمانتـان بر اثر قوانین تعییر کـرد، مطمئـن باشیـم کـه در سـازمـان ما بـه سرعت پیاد‌ه‌سازی می‌شود

قوانین تحت پوشش سامانه‌های ما

قوانین از تفنگ خطرناک‌ترند

آیـین‌نامه مـالی معاملات شـهـرداری‌های
کلان شهرها و مراکز استان‌ها

آیـین‌نامه معاملات آب و فـاضلاب
شهری کشور

آیـین‌نامه مـالی و معاملات سایـر
شهرداری‌های کشور

در کنارتان هستیم

محتواها و پادکست‌ها

یــکی از رسالت‌های مـا در پـیشگام بینش این است که دانـش و تجربـه‌ای که در سال‌های فعالیـتمان بـدست آوردیم را با مخاطبان به اشتراک بگذاریم مقاله‌های آمـوزشی، وبینار‌های تخصصی، تـفسیـری قـوانین، بررسی راهکـارهای حـقـوقی و فنـی مهندسی معاملات و قراردادها و ویـژه برنامه‌های تخصصی بـخشی از محتواهای کاربردی هستند که با هـدف ارائه راهکارهای عملیاتی حـقوقی و فـنی و مـهـندسی برای حـل مـشکلات و آسـان‌سازی بـکارگیری قـوانیـن در اخـتیـارتان قـرار داده‌ایـم از این پـس با مـجمـوعه پـادکست‌های پیشگام بینش با نام رادیـو قـانون همراهتان هستیم.

آخرین مطالب را دنبال کنید.

اخبار و رویدادها