پاسخ به سئوالات حقوقی

برای پاسخ به سئوالات حقوقی و قراردادی خود فرم زیر را پر کنید.

استفساریه‌های سازمانها و شرکت‌های دولتی که ذیل سربرگ و با مهر و امضای مسئول مرتبط باشد پاسخ داده خواهد شد.

استفساریه شرکت‌های خصوصی ذیل سربرگ و با مهر  و امضای مدیر عامل، پس از پرداخت هزینه پاسخ داده خواهد شد. پس از بارگزاری سئوال برای پرداخت هزینه با شماره 02191017260 تماس حاصل فرمایید.

برای ثبت استفساریه، ثبت نام و ورود با سایت الزامی است.