نرم افزار هوشمند خرید و تدارکات

فـرآیـندهای خریـد و تـامین کالا و خـدمات در هر کسب و کار و در هر سـازمان با یکدیگر متفاوت است.  ما تمامی قوانین حاکم بر تامین کالا و خدمات را در بستـر سامانه مدیریت معاملات و قراردادها (سـمـیم) در اختیـارتان قرار می‌دهیم. 

 

درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند.