درخواست عضویت در کارگروه‌های تخصصی معاملات و قراردادها