قابلیت‌های زیر سیستم چند سازمانی ( هولدینگ)

قابلیت‌های زیر سیستم چند سازمانی ( هولدینگ)

زیر سیستم چند سازمانی (هولدینگ) درگاه قابلیت چند ساختاری، نظارت و به اشتراک گذاری اطلاعات بین سازمانی در مدیریت معاملات و قراردادی ، را در مجموعه‌‌های دارای هولدینگ یا سازمان مادر فراهم می‌کند

قابلیت‌های زیر سیستم چند سازمانی ( هولدینگ)

امـکان تـعریـف پـارت سـازمـان‌هـای مرتـبـط (عضو هولدینگ)
امـکان تـعریـف چارت سازمانی به ازای هر سازمان
امکان تعریف قالب‌های قراردادها، صورتجلسات و نامه‌ها به ازای هر سازمان
امـکان تعریف بانک تامین‌کنندگان یکپارچه برای همه سازمان‌ها
امکان تعریف راهبر برای هر سازمان جهت تعریف (چارت، کاربران، قالب قراردادها، صورتجلسات) و اعمال دسترسی بر روی آن‌ها
امکان اضافه کردن تامین کننده به لیست سیاه و اطلاع‌رسانی موضوع به تمامی شرکت‌های عضو
امـکان مشاهده تمامی معاملات همه سازمان‌های زیر مجموعه توسط هولدینگ یا سازمان مادر
امکان گزارش‌گیری از تمامی معاملات سازمان‌ها توسط هولدینگ یا سازمان مادر
امکان نظارت بر تمامی معاملات سازمان‌های عضو هولدینگ یا سازمان مادر

درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند.