مـا با مـجمـوعـه سیـستـم‌هـای حـوزه معامـلات و قراردادها که بصورت هوشمند تمامی معاملات

در سال‌های اخیـر خصوصی‌سازی و تغییر مدل‌های کسب‌وکار، رقابت فشرده‌تر و افـزایش حـجم صادرات در شرکت‌های صنـعت نفت موجب ایجاد تـنوع و حجم بالا موجـب این شـده که هر کـدام از شرکت‌های پـتروشیـمی آیـین‌نـامه معاملات خود را تدوین کنـند و براساس آن واگذاری کارهای خود را انجام دهند و قراردادهایشان را مدیریت کنند.    سامـانه‌هایی جهت مدیریت معاملات و قراردادها لازم است که بتوانند این آیین‌نامه‌ها را سـریع و دقیق در آن‌ها پیاده‌سازی کرد و فرآیندها، مستـندات، روال‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باید بصورت هوشمند توسط آن سامانه کنترل و ایجاد شوند.

آیین نامه‌هایی که در صنعت پتروشیمی در سامانه‌های ما پیاده سازی شده‌اند

آیین‌نامه معاملات هلدینگ خلیج فار‌س
آیین‌نامه معاملات پتروشیمی آبادان
آیین نامه معاملات پتروشیمی نوری

مهم‌ترین مزیت‌های راهکارهای سمیم در حوزه صنعت پتروشیمی​

درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند.