مـرکز آمـوزش‌های کاربردی پـیشگام بـینش از سال 1398 و با هدف ارائـه خدمات در زمینه آموزش و پـرورش کارشناسان معاملاتی و قـراردادها و کاربـران نرم‌افزارهای پیشگام بینش تـاسیس شده است. در سال‌های فـعالیت مـرکز آموزش به تدریج، آموزش‌ها در چند حوزه حقوقی، فنی و مهندسی و غیر سیستمی از جمله مفاهیم معاملاتی و قراردادی و بازرگانی به سبد محصولات اضافه و آمـوزش در حوزه کاربران آزاد به عنوان یک خط کسب و کار جدید در سـاختار مرکز آموـزش ایجاد شد. درحـال حاضر حـدود 150 کاربر آزاد در سراسر کشور، از خدمات مرکز آموزش‌های کاربردی بهـره می‌برند.                                                                                                پیشگام بینش هم اکنون ارتقاء و یکسان‌سازی سـطـح دانـش در حـوزه‌هـای معاملاتی مانند حقوقی، فنی و مهندسی، مالی، قراردادی و بازرگانی مشتریان خود و کاربران آزاد را به رسالت خود افزوده است.

مرکز آموزش‌های کاربردی راهکارهای معاملات و قراردادهای پیشگام بینش
آموزش‌های حضوری

آمـوزش‌های حـضوری بـراساس تـقویم آمـوزشی مرکز آموزش‌های کاربردی پیشگام بینش و بر اساس سطوح مختلف تحصیلی برگزار می‌شود. لازم به ذکر است که دوره‌ها در مدت زمان پاندمی کرونا بیشتر بصورت غیر حضوری برگزار شده است.

آموزش‌های غیر حضوری

در حال حاضر دوره‌های آموزشی به روش‌های آفلاین (E-Learning)، آنلاین (Virtual Class) برگزار می‌شود. بدین ترتیب ضمن افزایش تعامل شرکت‌کنندگان با مـدرس و بـخش پـشتیـبانی، مخاطبان از مـزیت‌های آموزش‌های غیـرحضوری مانند صرفه‌جویی در زمان و هزینه، آموزش ۲۴ ساعتـه و انـعطاف پـذیر، دستـرسی آسان و …) نیز بهره‌مند خواهند شد.

کارگاه‌های تخصصی

دانش پذیران پس از تعیین سطح و انجام آزمون‌های مـرکز آمـوزش بـصورت تـخصـصی در کـارگـاه‌های خاص‌منظور معاملات و قراردادهای تعیین شده شرکت می‌نـمایند. هدف از اجـرای این کـارگاه‌ها حل آموزش روش حـل مسـائل قـراردادی بـراساس قـوانین جدید التصویب است.

مجوزها و گواهینامه‌های معتبر​​

دانش پذیران پیشگام بینش پس از پایان دوره، «گـواهیـنـامـه‌ی آمـوزشـی» دریـافت می‌کننـد. گواهینامه‌های صادر شده در دوره‌های آموزشی، از نظر ارزشمندی برای مشتریان معیاری مطمئن در تشخیص توانمندی افراد و از سوی دیگر برای کاربران آزاد در حکم اعتباری برای دستیابی به شغل مورد نظرشان است. صدور گواهینامه‌های مرکز آموزش‌های کاربردی پیشگام بینش زیر نظر کارگروه علمی مرکز انجام می‌شود.

معرفی فرصت‌های شغلی​

دغدغه‌ی فراگیران درباره فرصت‌های شغلی که پس از آموزش برایشان فراهم خواهد شد از یک‌سو، و نیاز مشتریان پیشگام بینش برای به‌کارگیری کارشناسانی که آموزش قوانین و مقررات و کار با محصولات پیشگام بینش را گذرانده باشند از سوی دیگر، ما را بر آن داشت تا سازوکار برقراری ارتباطِ دارندگان گواهینامه‌های آموزشی پیشگام بینش با بازار کار را برقرار کنیم.

بسته‌های آموزشی خودآموز

محدودیت زمانی گروهی از مخاطبان، ما را برآن داشت تا جهت تسهیل فرآیند آموزشی، بسته‌های آموزشی خودآموز را طراحی و تولید کنیم. محتوای بسته‌ها، شامل کتاب و فایل‌های تمرین است.

ثبت نام در دوره‌های آموزشی ‌

جهت اطلاع از آخرین دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی ثبت نام کنید