تیم‌های متخصص حقوقی (عـلم حـقـوق، دانش روز و تـسلط و تـخصص و بـینش حقـوقی +) تـیم‌های تـخصصی حـوزه فاوا (دانـش روز و بـکارگیری تـکنولوژی روز فاوا)

خدمات مشاوره

تدوین آیین‌نامه‌ها و مقرره‌های معاملاتی نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی و خصوصی

برگزاری انواع معاملات هزینه‌ای

برگزاری انواع معاملات درآمدزا

برگزاری انواع معاملات مشارکت عمومی و خصوصی

بررسی وضع موجود سازمان‌ها در برگزاری انواع معاملات

ارائه سند استاندارد و وضع مطلوب در برگزاری انواع معاملات و قرارداد‌ها

ارائه سند استاندارد و وضع مطلوب در برگزاری انواع معاملات

ارائه سند استاندارد و وضع مطلوب در برگزاری انواع معاملات

تحلیل قوانین و مقررات معاملاتی و قراردادی

طراحی، پیاده‌سازی قوانین و مقررات پیچیده معاملاتی صادره از قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضایی

طراحی، پیاده‌سازی آیین‌نامه، بخش‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها و مقررات پیچیده معاملاتی نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی

پشتیبانی راهکارهای جامع تخصصی سازمان یافته است. این سازماندهی با توسعه شبکه تخصصی از کارشناسان متخصص درون سازمانی، گروه‌های تخصصی دولتی و غیردولتی و کارگروه تـخصصی حقـوق عمومی و خصوصـی شرکت دانش بنیان پـیشگام بینش که در زمینه‌هایی چون خدمات مدیـریت معاملات (منـاقصات، مزایـدات، مشارکت‌هـا و…) و ارائه راهکارهای خدمـات مدیریت انواع قـراردادها (ساخت، نصب،C,PC,EPC & F,BOT,BOO-EP و…) مشغول هستند، تـوانسته است نسبت جـامع به واحدهای مختلف اقتصادی اقدام نماید.                                                                                                                                                                                                                      پـیشگام بینش این افتـخار را دارد که با استفاده از بهترین متخصصان حقـوقی و صنعت IT و به کارگیری تکنولوژی‌های جهانی نسبت به تـولید و استقرار نرم‌افزارهای یکپارچه اقدام نموده و به عنوان شرکت برتر تخصصی شناخته شود.

error: پیشگام بینش از شما رعایت قانون کپی رایت را خواستار است!