شرکت پتروشیمی ایلام با دستور مدیرعامل و مجوز صادره از کمیسیون معاملات، تمامی مناقصات خود را در بستر سامانه هوشمند مدیریت یکپارچه معاملات (سمیم) بصورت الکترونیکی برگزار می‌کند. از این به بعد از شرکت های  واجد  شرایط  دعوت  میگردد در صورت تمايل به شرکت در اين مناقصه،