ارزش‌ها و باورهای مدیران و کارکنان پــیشگام بینش

انجام کارهای کیفی

انجام کار بصورت کیفی براساس نیاز مشتری و اعتقاد به این واقعیت که پس از اولین تماس کار ما با مشتری شروع شده است و به واسطه تغییرات قوانیـن و مقررات معاملاتی و به کارگیری قوانین جدید التصویب شرایط اقتصادی و تجاری در هر لحظه همکاری ما با سازمان شما بصورت کاملا نزدیک و همگام ادامه دارد.

پایش دقیق عملکرد مشتری

اعتقاد به لزوم حرکت شانه به شانه با مشتری در بکارگیری صحیح قوانیـن و مقررات و انتقال دانش صحیح و دقیق و سریع به مشتریان.

عمل به وعده‌ها

متعهد بودن به انجام آن چه به مشتری تعهد و وعده داده شده است.

تداوم نوآوری در کسب و کار و آموزش و دانش بروز حوزه تخصصی کسب و کار شرکت

اعتقاد به نو‌آوری در کسب و کار از طریق تسلط بروز به قوانین و پیگیری نوآوری‌های تکنولوژیک و ارائه محصولات و خدمات جدید و آموزش مداوم و برنامه‌ریزی شده.

شنیدن صدای مشتری

اعتقاد به اطلاع مسیر کسب و کار براساس دریافت بازخورد از مشتری و برخورداری از حساسیت لازم در انجام اقدامات اصلاحی مربوط.

تامین منافع کلیه ذینفعان

تامین بلند مدت منافع ذینفعان سازمان شامل مشتریان، کارکنان، طرف‌های تجاری همکار سایر ذینفعان جامعه تخصصی پیشگام بینش با عرضه خدمات حقوقی و نرم‌افزاری، ارائه خدمات مشاوره، نظارت و آموزش در قالب راهکارهای جامع مبتنی بر قوانین معاملاتی و فاوا به عنوان شرکت متخصص و برتر داخلی در حوزه کاری خود رهبری بازار در ایران را در اختیار داشته و ارائه تفکر نوین، نوآوری، خدمات و محصولات در بازارهای خارجی حضور موفق دارد.

رعایت احترام فردی

پایبندی به روابط انسانی در محیط کار، احترام به حقوق فردی و سازمانی کارکنان و رعایت پرداخت در برابر بهره‌وری.

رویکرد تیمی در انجام امور

اعتقاد به لزوم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف و اجرای وظایف سازمانی براساس رویکرد تیمی.