برخی از قوانینی که در حوزه خدمات مشاوره در سامانه‌های ما پیاده سازی شده

انظباط مالی و ارتقاء بهره‌وری و بهبود کیفیت و صرفه‌جویی در هزینه و زمان اجرای طرح‌ها

آیـین‌نامه بـند"هـ" ماده 29 قانون برگزاری مناقصات - آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره

 راهنمای نحوه تـهیـه شرح تفضیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه

دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوران

آیین‌نامه تبعیین خرید خدمات مشاور

خرید خدمات از اشخاص حقیقی

 قـراردادهای همسان و ناهمسان خـدمات مشاوره‌ای

بـخشنـامه‌های تهیـه و تـنظیم متـن قرارداد مشاوره

 راهنمای نحوه تـهیـه شرح تفضیلی خدمات و مبانی حق الزحمه

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

درخواست دمو

واحدهای تخصصی ما برای شما جلسه دموی سامانه‌ها و مشاوره رایگان را تنظیم می‌کنند.