شرکت پتروشیمی ایلام با دستور مدیرعامل و مجوز صادره از کمیسیون معاملات، تمامی مناقصات خود را در بستر سامانه هوشمند مدیریت یکپارچه معاملات (سمیم) بصورت الکترونیکی برگزار می‌کند.

از این به بعد از شرکت های  واجد  شرایط  دعوت  میگردد در صورت تمايل به شرکت در اين مناقصه، به سامانه الکترونیکی معاملات شرکت پتروشیمی ایلام به  نشانی samim-ilampetro.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام و مدارک ارزیابی کیفی را تکمیل و پیشنهادات الکترونیکی خود را  در  سامانه ثبت کرده و مستندات پیشنهادات را بصورت الکترونیکی بارگذاری نمایند.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه الکترونیکی معاملات شرکت پتروشیمی ایلام انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، جهت ثبت نام، دریافت نام کاربری و کلمه عبور سامانه و راهنمایی، با شماره تلفن های مربوطه تماس حاصل کرده و یا از طریق پرتال الکترونیکی معاملات نام کاربری و کلمه عبور را دریافت نمایند.