در این قسمت به بررسی لغو بخشی از اصلاحیه آیین‌نامه بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات که مرتبط با ارزیابی کیفی پیمانکاران و تامین کنندگان کالا است توسط مجلس شورای اسلامی پرداخته‌ایم.